MEDIACIÓ FAMILIAR

La mediació familiar és un mètode per abordar les dificultats, tensions i conflictes familiars amb la intervenció d’un mediador neutral que ajuda a les persones a dialogar i aconseguir acords.

El procés de mediació té una durada aproximada d’entre 2 i 6 sessions, depenent dels temes que es vulguin abordar.

Cada sessió de mediació té una durada de 1.5h. aproximadament.

RUPTURES DE PARELLA

En l’actualitat moltes parelles es separen, i en moltes ocasions, la separació es realitza de forma traumàtica. Amb la mediació es pretén que aquesta separació no provoqui més mal del que ja s’ha produït en el si de la parella.

Des de la mediació familiar podem buscar acords a aquest tipus de qüestions:

 • Com repartim els béns i els deutes comuns?
 • Quin temps anem a compartir cada progenitor amb els nostres fills?
 • Què farem amb el domicili familiar?
 • Com ens organitzarem econòmicament?
 • ¿Quines són les despeses dels nostres fills i com les afrontarem en un futur?
 • Com s’ho expliquem als nostres fills?

Aquests i altres qüestions que recull el pla de parentalitat poden ser treballats des de l’espai de mediació.

DIFICULTATS DE CONVIVÈNCIA Y COMUNICACIÓ EN LA PARELLA

La mediació és una eina útil en diferents casos:

 • Parelles que tenen intenció de separar-se i no poden fer-ho per problemes econòmics.
 • Parelles que no volen separar-se i no troben la manera d’establir una bona comunicació o arribar a certs acords.
 • Parelles que ja estant separades han de seguir arribant a acords en relació a la cura dels seus fills, béns en comú, …

PROBLEMES DE COMUNICACIÓ ENTRE DIFERENTS MEMBRES DE LA FAMILIA

 • Entre pares / fills
 • Entre germans per la cura de persones grans o discapacitats.
 • Règims de visites entre avis i néts

HERÈNCIES I TENSIONS FAMILIARS DERIVADES DE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI

En moltes ocasions les herències són motiu de conflicte. A més de la part material, apareixen tant necessitats sentimentals fins ara ocultes com necessitats econòmiques. Amb la mediació s’obre la possibilitat de poder comunicar-se i portar aquesta situació d’una manera més agradable.

EMPRESES FAMILIARS

El 80% de les empreses a Catalunya són empreses familiars.

L’empresa familiar és un tipus d’organització diferent ja que conflueix la part emocional amb la part de gestió ja que no hi ha una separació clara entre els assumptes de l’empresa i els de la família. D’aquí que el tipus de conflictes que es donen en aquestes organitzacions, requereixin d’una intervenció específica.