PROCESSOS COMUNITARIS

MEDIACIÓ VEÏNAL I COMUNITÀRIA

La mediació veïnal i la mediació comunitària vol  donar resposta als conflictes que sorgeixen en les comunitats de veïns, associacions, grups, etc.

Aquests conflictes poden ser: problemes amb veïns d’una mateixa escala o en un mateix barri per temes relacionats amb els sorolls, males olors, fums, possibles deutes, per locals pròxims, per obres no consentides, problemes amb mascotes, etc… En moltes ocasions, el fet en si pel qual s’acudeix a mediació és només la punta de l’iceberg del conflicte, i hi ha una part molt més àmplia submergida. A vegades pensem que una persona té una necessitat determinada, però quan parlem amb ella i l’escoltem, descobrim que la seva preocupació o inquietud és molt diferent de la nostra idea preconcebuda. Amb la mediació podreu comunicar de manera respectuosa, exposar el que us preocupa i així aconseguir que l’altra persona pugui posar-se en el vostre lloc i entendre com us sentiu.

CMB TREBALLA PER A:

  • PARTICULARS
  • EMPRESES
  • ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AJUNTAMENTS)
    • Disseny i implementació de serveis públics de mediació ciutadana.
    • Assessorament i intervenció en conflictes veïnals.
  • ADMINISTRADORS DE FINQUES

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Millorant la convivència i la cohesió social

PROCESSOS ESCOLARS

NECESSITEM UN CANVI DE CULTURA. UNA PORTA: L’ESCOLA

Diferents estudis demostren que:

“Després de l’aplicació dels programes de mediació escolar, els problemes de disciplina que ha de treballar el professorat es veuen reduïts un 60% i els que es dirigeixen al director es redueixen en un 95%”

“Amb la mediació escolar disminueix la conflictivitat als centres, millora el clima escolar i disminueixen les sancions disciplinàries”

“Augmenten les competències socials de l’alumnat transformant el sistema educatiu, aconseguint una major implicació i acceptació de la nostra diversitat, i impulsant la participació ciutadana que traspassa, fins i tot, les portes de l’escola”

Des CMB apostem per treballar la mediació escolar basada en la construcció del conflicte com un element positiu de l’aprenentatge, sempre que es pugui resoldre de manera constructiva.

La nostra experiència en educació i amb adolescents fa que creguem que els col·legis i els instituts són claus per poder treballar les eines necessàries per poder gestionar conflictes.

Centre Mediació  Barcelona treballa la mirada mediadora a l´organizació amb l´entitat MEDIAM

mediam